De activiteitencommissie van WVZ organiseert tijdens de laatste zondag van de maand in de wintermaanden een ledenpalaver. Tijdens deze gezellige middag kan ook een leuke en/of interessante activiteiten gepland staan. Denk hierbij aan een Pubquiz of EHBO cursus.

In verband met de corona-richtlijnen zijn er voor de winter 2020/2021 geen activiteiten gepland.

U bent van harte welkom.

De lezingen/workshop zijn gratis, consumpties tegen betaling. Uiteraard wordt een vrijwillige bijdrage door niet leden op prijs gesteld. De bar- en activiteitencommissie.