Activiteiten winter 2019 - 2020
De activiteitencommissie van WVZ organiseert tijdens de laatste zondag van de maand in de wintermaanden een ledenpalaver. Tijdens deze gezellige middag kan ook een leuke en/of interessante activiteiten gepland staan.
Denk hierbij aan een Pubquiz of EHBO cursus.

De volgende data voor 2020 zijn bekend:

  • Zondagmiddag 23 februarti¬† 15:30u ledenpalaver

Waar:

  • WVZ -> Bolschuit, Bolhaven Jachthaven Wolderwijd

Wat:

  • Gezellig samenzijn tijdens de natte en gure wintermaanden met soms een speciale gast die een lezing of workshop geeft of een (thema) feest !

U bent van harte welkom.

De lezingen/workshop zijn gratis, consumpties tegen betaling.
Uiteraard wordt een vrijwillige bijdrage door niet leden op prijs gesteld.

De bar- en activiteitencommissie.