Vereniging

“WVZ – Watersport Vereniging Zeewolde”  is een kleine vereniging die zijn onderkomen heeft bij jachthaven Wolderwijd. Jachthaven Wolderwijd heeft twee havens; de Bonshaven met havenkantoor, winkel, hal en kraan en de Bolhaven die letterlijk grenst aan het Wolderwijd en waar het clubschip “De Bolschuit” van onze vereniging ligt. De Bolschuit is toegankelijk voor mindervaliden.

De Watersport Vereniging Zeewolde, WVZ, is in 1983 opgericht door een aantal watersport liefhebbers en de eerste ledenvergadering werd gehouden op 28 november 1983. De vereniging ligt pal aan het Wolderwijd, een van de randmeren die is ontstaan na de inpoldering van de Flevopolder. Het Wolderwijd heeft een oppervlakte van circa 1800 hectare, waarvan ruim 750 hectare valt binnen de recreatiebebakening (diepte minimaal 1,5 meter -NAP). De huidige diepte van de waterbodem in het noordwestelijke deel is, op enkele ondiepten bij Zeewolde na wiervrij en voldoende voor recreatievaart en zeilwedstrijden en is optimaal te gebruiken voor tal van watersportactiviteiten.

De vereniging is een dienstenvereniging en heeft geen eigen haven. Dit in tegenstelling tot vele andere watersportverenigingen die juist hun bestaansrecht  hebben verkregen met een eigen haven. De vereniging heeft op dit moment ongeveer 110 leden, maar ondanks of misschien juist door haar kleine omvang zeer actief met een grote saamhorigheid onder de leden. De vereniging is aangesloten bij het Watersportverbond.

Tot op heden concentreert de vereniging zich op vierhoofdtaken en organiseert daarbij nog een aantal andere evenementen. De hoofdtaken zijn: Wedstrijdzeilen, het volwassenenzeilen, het Hansa-zeilen en het jeugdzeilen.

Daarnaast willen wij als vereniging graag verbreden in onze activiteiten en groeien in het aantal leden; we nodigen enthousiaste watersporters uit om hun liefde voor een watersportactiviteit te delen met anderen en te laten groeien binnen de faciliteiten van de vereniging. Daarmee zien wij ruimte voor nieuwe activiteiten voor onder andere Kite-surfers en sloepvaarders. Ben je enthousiast om een activiteit te starten en / of uit te bouwen: meld je bij het bestuur!