Vereniging

“WVZ – Watersport Vereniging Zeewolde”  is een kleine vereniging die zijn onderkomen heeft bij jachthaven Wolderwijd. In een van de haven “de Bolhaven” ligt ons clubschip “de Bolschuit”, sinds 2012 geheel vernieuwd en van alle gemakken voorzien.

De Watersport Vereniging Zeewolde, WVZ, is in 1983 opgericht door een aantal watersport liefhebbers en de eerste ledenvergadering werd gehouden op 28 november 1983. De jachthaven ligt pal aan het Wolderwijd, een van de randmeren die is ontstaan na de inpoldering van de Flevopolder. Het Wolderwijd heeft een oppervlakte van circa 1800 hectare, waarvan ruim 750 hectare valt binnen de recreatiebebakening (diepte minimaal 1,5 meter -NAP). De huidige diepte van de waterbodem in het noordwestelijke deel is, op enkele ondiepten bij Zeewolde na, voldoende voor recreatievaart en zeilwedstrijden en is optimaal te gebruiken voor tal van watersportactiviteiten.

De vereniging is een dienstenvereniging en heeft geen eigen haven. Dit in tegenstelling tot vele andere watersportverenigingen die juist hun bestaansrecht  hebben verkregen met een eigen haven. De vereniging heeft op dit moment ongeveer 140 leden, maar dit aantal varieert in kleine mate per jaar. De vereniging is aangesloten bij het Watersportverbond.

Tot op heden concentreert de vereniging zich op drie hoofdtaken en organiseert daarbij nog een aantal andere evenementen. De hoofdtaken zijn: Wedstrijdzeilen, het volwassenenzeilen en het jeugdzeilen.