Materiaalcommissie

De materiaalcommissie heeft als doel het beheer van boten, toebehoren en wedstrijdmateriaal op zodanige wijze, dat deze beschikbaar zijn, in goede staat verkeren en gebruiksklaar zijn. De commissie bestaat op dit moment uit Ronald Jansen Groesbeek en versterking wordt nog gezocht. Andere activiteiten zijn:

 • Beheer brandstofvoorraad (zorgen voor voldoende brandstof)
 • Beheer rescue- en volgboten, inclusief motoren en accessoires (jaarlijkse servicebeurt en schoonmaak, overig onderhoud, ad-hoc reparaties)
 • Beheer boten en toebehoren voor het Jeugdzeilen
 • Beheer wedstrijdmateriaal inclusief portofoons
 • Aanschaf van benodigde materialen
 • Faciliteren deelname boten Hansa zeilers
 • 2 jaarlijkse inventarisatie materiaal
 • Adviseren van het bestuur bij nieuwe investeringen

Om deze activiteiten uit te kunnen voeren is bij het gebruik van het materiaal van belang er zaken aan de materiaalcommissie gemeld worden. Hiervoor wordt in ieder geval het logboek gebruikt. Afhankelijk van de ernst en noodzaak kan Ronald ook gebeld / gemaild worden. Voorbeelden van zaken die gemeld moeten worden en waarvoor je Ronald kan bellen / mailen zijn:

 • Dat de brandstof bijna op is (indien er nog maar 1 jerrycan gevuld is). In dit geval ook graag Ronald bellen.
 • Na diverse pogingen wil een motor niet starten. Niet gaan sleutelen, maar een alternatief gebruiken of bellen.
 • Bij aanvang van gebruik wordt materiaalschade geconstateerd.
 • Er is schade ontstaan tijdens het gebruik.

In voorgaande jaren is veel materiaal zoek geraakt en deels na zoekacties weer teruggevonden. Oproep aan alle commissies die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van het materiaal om naast de hierboven genoemde meldingen ook na gebruik aandacht te besteden aan het schoonhouden van materiaal, netjes terugleggen, afsluiten en controleren.   De commissie is voor vragen, meldingen of aanmelding als vrijwilliger te bereiken op materiaal@wvzeewolde.nl   Ronald Jansen Groesbeek (06-23199598)