Commissies

Een commissie bestaat uit leden en/of vrijwilligers die zich in willen zetten voor een bepaalde activiteit.

De commissies leggen verantwoording af aan het bestuur maar dragen met elkaar de verantwoording voor de activiteit, zowel organisatorisch als financieel. Twee keer per jaar vindt er een commissie overleg waarbij de commissieleden en het bestuur samen komen om te brainstormen over de doelstellingen en verdere ontwikkelingen. Binnen de vereniging zijn de volgende commissies aanwezig (oude versie).