Ambitie en visie

Als watersportvereniging geven wij voor alle leeftijden, man en vrouw, recreanten, zeilers en wedstrijdzeilers de mogelijkheid om zich te oriënteren of verder te bekwamen in de watersport. Maar vooral willen we dat ze optimaal kunnen genieten van de watersport en het watersportgebied in en om Zeewolde.

De vereniging bestaat bij de gratie van alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om de nodige taken te vervullen. Gezelligheid en saamhorigheid staan dan ook voorop. Verder wil de vereniging gezien worden als een serieuze, duurzame, innovatieve en actieve vereniging. Organisatorisch kiezen we voor stabiliteit en continuïteit.

De vereniging heeft de ambitie om op termijn regionale, nationale of mogelijk internationale wedstrijden te organiseren. Hierbij horen dan een aantal uitdagingen welke vooraf onder controle dienen te zijn:

waterplanten problematiek, wedstrijdleidingstaff en evenementorganisatie. Voor de komende jaren zijn deze drie items de groeipotentie van de vereniging.