Lidmaatschap

Lid worden van de Watersport Vereniging Zeewolde betekent betrokken worden bij een enthousiaste en actieve vereniging. Door de ligging van ons clubschip in de Bolhaven van de Jachthaven Wolderwijd hebben we een prachtig uitzicht over het water en de boten. Watersport Vereniging Zeewolde is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (www.watersportverbond.nl) en heeft als doelstelling om samen met haar leden watersportactiviteiten te ondernemen in de breedste zin van het woord. Op deze website kun je informatie vinden over de verschillende activiteiten en commissies die de Watersport Vereniging Zeewolde rijk is. Onderstaand een overzicht van de voordelen die je met een lidmaatschap geniet, dit t.o.v. een donateurschap.

 Privileges Lidmaatschap Donateur
 Kosten/jaar volwassenen (dmv aut incasso)  € 90,00 n.v.t.
 Kosten/jaar donateur (dmv aut incasso)  n.v.t.  € 45,00
     
 Clubblad De Bolton  ja ja
 Uitnodiging en deelname ALV  ja ja
 Stemrecht in ALV  ja nee
 Korting bij de Randmeren verhuur en/of cursus  nee ja, 10%
 Korting bij Jachth Wolderwijd jaarligplaats water  Ja, 20% eenmalig in jaar van aanmelding*  nee
 Deelname aan evenementen (op het water)  ja nee
 Deelname aan cursussen  ja  nee
 Lid van KNWV (en dus korting)  ja  nee
 Korting op evenementen WVZ max 15%  nee
 Korting cursussen/trainingen WVZ max 15%  nee
 Korting bij Optigear (alles voor optimistzeilers)  ja  nee

* vraag naar de voorwaarden.

Donateur worden van de Watersport Vereniging Zeewolde betekent betrokken worden bij een enthousiaste en actieve vereniging terwijl je niet actief deel neemt of deel kunt nemen aan de activiteiten/evenementen.

Met het donateurschap willen wij mensen op vrijwillige basis en tegen een gereduceerd tarief de mogelijkheid bieden zich te binden aan onze vereniging met tal van interessante voordelen. De doelgroep die wij voor ogen hebben zijn bijvoorbeeld de oud deelnemers aan het Zeilen voor Volwassenen, bemanning van de boten de mee doen aan de Woensdag avond Competitie, oud leden die geen boot meer hebben en vrijwilligers die direct of indirect betrokken zijn bij activiteiten en de vereniging een warm hart toedragen.

Door de ligging van ons clubschip in de Bolhaven van de Jachthaven Wolderwijd hebben we een prachtig uitzicht over het water en de boten. Hier kun je genieten van de watersportactiviteiten in de breedste zin van het woord en ook als donateur de geweldige sfeer proeven die binnen onze vereniging heerst.

Onderstaand worden in een overzicht de verschillen tussen een lidmaatschap en donateurschap uiteengezet.

 Privileges Lidmaatschap Donateur
 Kosten/jaar volwassenen (dmv aut incasso)  € 90,00 n.v.t.
 Kosten/jaar donateur (dmv aut incasso)  n.v.t.  € 45,00
     
 Clubblad De Bolton  ja ja
 Uitnodiging en deelname ALV  ja ja
 Stemrecht in ALV  ja nee
 Korting bij de Randmeren verhuur en/of cursus  nee ja, 10%
 Korting bij Jachth Wolderwijd jaarligplaats water  Ja, 20% eenmalig in jaar van aanmelding*  nee
 Deelname aan evenementen (op het water)  ja nee
 Deelname aan cursussen  ja  nee
 Lid van KNWV (en dus korting)  ja  nee
 Korting op evenementen WVZ max 15%  nee
 Korting cursussen/trainingen WVZ max 15%  nee
 Korting bij Optigear (alles voor optimistzeilers)  ja  nee

* vraag naar de voorwaarden.

Kosten voor het lidmaatschap van de Watersport Vereniging Zeewolde in 2017 bedragen (per incasso):

  KNWV Vereniging Totaal
Volwassen lid (v.a. 18 jaar) € 19,70 € 68,00 € 90,00
Jeugdlid (t/m 17 jaar) € 9,75 € 40,25 € 52,50
Gezin 2 pers. € 29,25 € 105,75 € 140,00
Gezin 3 pers. € 39,00 € 104,00 € 148,00
Gezin 4 en meer € 48,75 € 104,25 € 155,00

Kosten voor het donateurschap van de Watersport Vereniging Zeewolde in 2016 bedragen (per incasso): € 45,-

Inning van de contributie geschiedt jaarlijks in de maand april uitsluitend door middel van automatische incasso. Rekeningnummer: NL52RABO0136339700

Om lid te worden van de Watersport Vereninging Zeewolde kan je via een email aanmelden bij administratie@wvzeewolde.nl. Vul het inschrijfformulier digitaal in en stuur het mee als bijlage.

Conform de statuten van de Watersport Vereniging Zeewolde is opzegging uitsluitend schriftelijk (ook per e-mail) mogelijk voor het einde van het kalenderjaar. Bij opzegging wordt het lidmaatschap beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

Je opzegging wordt uiteindelijk bekrachtigd door middel van de bevestiging van de ledenadministratie.

Indien de opzegging niet tijdig, dat wil zeggen voor het einde van het kalenderjaar bij ons binnen is, loopt het lidmaatschap door tot en met het volgende kalenderjaar en dient tevens voor dat jaar de contributie te worden betaald. Opzeggingen dienen rechtstreeks gericht te worden aan:

Watersport Vereniging Zeewolde

T.a.v. ledenadministratie

Postbus 106

3890 AC Zeewolde

 

administratie@wvzeewolde.nl

+ Introductie

Lid worden van de Watersport Vereniging Zeewolde betekent betrokken worden bij een enthousiaste en actieve vereniging. Door de ligging van ons clubschip in de Bolhaven van de Jachthaven Wolderwijd hebben we een prachtig uitzicht over het water en de boten. Watersport Vereniging Zeewolde is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (www.watersportverbond.nl) en heeft als doelstelling om samen met haar leden watersportactiviteiten te ondernemen in de breedste zin van het woord. Op deze website kun je informatie vinden over de verschillende activiteiten en commissies die de Watersport Vereniging Zeewolde rijk is. Onderstaand een overzicht van de voordelen die je met een lidmaatschap geniet, dit t.o.v. een donateurschap.

 Privileges Lidmaatschap Donateur
 Kosten/jaar volwassenen (dmv aut incasso)  € 90,00 n.v.t.
 Kosten/jaar donateur (dmv aut incasso)  n.v.t.  € 45,00
     
 Clubblad De Bolton  ja ja
 Uitnodiging en deelname ALV  ja ja
 Stemrecht in ALV  ja nee
 Korting bij de Randmeren verhuur en/of cursus  nee ja, 10%
 Korting bij Jachth Wolderwijd jaarligplaats water  Ja, 20% eenmalig in jaar van aanmelding*  nee
 Deelname aan evenementen (op het water)  ja nee
 Deelname aan cursussen  ja  nee
 Lid van KNWV (en dus korting)  ja  nee
 Korting op evenementen WVZ max 15%  nee
 Korting cursussen/trainingen WVZ max 15%  nee
 Korting bij Optigear (alles voor optimistzeilers)  ja  nee

* vraag naar de voorwaarden.

+ Donateur

Donateur worden van de Watersport Vereniging Zeewolde betekent betrokken worden bij een enthousiaste en actieve vereniging terwijl je niet actief deel neemt of deel kunt nemen aan de activiteiten/evenementen.

Met het donateurschap willen wij mensen op vrijwillige basis en tegen een gereduceerd tarief de mogelijkheid bieden zich te binden aan onze vereniging met tal van interessante voordelen. De doelgroep die wij voor ogen hebben zijn bijvoorbeeld de oud deelnemers aan het Zeilen voor Volwassenen, bemanning van de boten de mee doen aan de Woensdag avond Competitie, oud leden die geen boot meer hebben en vrijwilligers die direct of indirect betrokken zijn bij activiteiten en de vereniging een warm hart toedragen.

Door de ligging van ons clubschip in de Bolhaven van de Jachthaven Wolderwijd hebben we een prachtig uitzicht over het water en de boten. Hier kun je genieten van de watersportactiviteiten in de breedste zin van het woord en ook als donateur de geweldige sfeer proeven die binnen onze vereniging heerst.

Onderstaand worden in een overzicht de verschillen tussen een lidmaatschap en donateurschap uiteengezet.

 Privileges Lidmaatschap Donateur
 Kosten/jaar volwassenen (dmv aut incasso)  € 90,00 n.v.t.
 Kosten/jaar donateur (dmv aut incasso)  n.v.t.  € 45,00
     
 Clubblad De Bolton  ja ja
 Uitnodiging en deelname ALV  ja ja
 Stemrecht in ALV  ja nee
 Korting bij de Randmeren verhuur en/of cursus  nee ja, 10%
 Korting bij Jachth Wolderwijd jaarligplaats water  Ja, 20% eenmalig in jaar van aanmelding*  nee
 Deelname aan evenementen (op het water)  ja nee
 Deelname aan cursussen  ja  nee
 Lid van KNWV (en dus korting)  ja  nee
 Korting op evenementen WVZ max 15%  nee
 Korting cursussen/trainingen WVZ max 15%  nee
 Korting bij Optigear (alles voor optimistzeilers)  ja  nee

* vraag naar de voorwaarden.

+ Kosten

Kosten voor het lidmaatschap van de Watersport Vereniging Zeewolde in 2017 bedragen (per incasso):

  KNWV Vereniging Totaal
Volwassen lid (v.a. 18 jaar) € 19,70 € 68,00 € 90,00
Jeugdlid (t/m 17 jaar) € 9,75 € 40,25 € 52,50
Gezin 2 pers. € 29,25 € 105,75 € 140,00
Gezin 3 pers. € 39,00 € 104,00 € 148,00
Gezin 4 en meer € 48,75 € 104,25 € 155,00

Kosten voor het donateurschap van de Watersport Vereniging Zeewolde in 2016 bedragen (per incasso): € 45,-

Inning van de contributie geschiedt jaarlijks in de maand april uitsluitend door middel van automatische incasso. Rekeningnummer: NL52RABO0136339700

+ Aanmelding

Om lid te worden van de Watersport Vereninging Zeewolde kan je via een email aanmelden bij administratie@wvzeewolde.nl. Vul het inschrijfformulier digitaal in en stuur het mee als bijlage.

+ Beëindiging

Conform de statuten van de Watersport Vereniging Zeewolde is opzegging uitsluitend schriftelijk (ook per e-mail) mogelijk voor het einde van het kalenderjaar. Bij opzegging wordt het lidmaatschap beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

Je opzegging wordt uiteindelijk bekrachtigd door middel van de bevestiging van de ledenadministratie.

Indien de opzegging niet tijdig, dat wil zeggen voor het einde van het kalenderjaar bij ons binnen is, loopt het lidmaatschap door tot en met het volgende kalenderjaar en dient tevens voor dat jaar de contributie te worden betaald. Opzeggingen dienen rechtstreeks gericht te worden aan:

Watersport Vereniging Zeewolde

T.a.v. ledenadministratie

Postbus 106

3890 AC Zeewolde

 

administratie@wvzeewolde.nl